Czym jest facylitacja?

Czym jest zwinność?

W dzisiejszych czasach każda firma chce być zwinna, albo przynajmniej o zwinności słyszała. Dzisiaj skupimy się na definicji zwinności w oryginale czyli na Manifeście Programowania Zwinnego (ang. Manifesto for Agile Software Development).

Manifest Programowania Zwinnego został stworzony w lutym 2001 roku w ośrodku narciarskim Snowbird w stanie Utah (USA). Wtedy, 17 osób związanych z rozwojem produktów informatycznych spotkało się nie tylko po to, aby pojeździć na nartach, ale znaleźć wspólny mianownik pomiędzy sposobami na wytwarzanie produktów obecnych już w organizacjach, takich jak Extreme Programming, Crystal czy Scrum.
Wspólnym mianownikiem dla obecnych metod okazało się słowo zwinne i do dzisiaj te metody, jak wyżej wspomniany Scrum, nazywamy metodami zwinnymi.

Manifest Programowania Zwinnego

Manifest Programowania Zwinnego określa 4 wartości i 12 zasad, które są bazą metod zwinnych i każda zwinna metoda czy framework są z nimi kompatybilne. Poniżej możecie przeczytać wersję polską Manifestu, a w nim pogrubione są wartości zwinności.

Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych.

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:
Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Oprócz wartości, powstało również 12 zasad, zwane też Założeniami Manifestu Programowania Zwinnego:

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Jak możecie zauważyć wartości i zasady Manifestu Programowania Zwinnego nie narzucają ściśle określonego sposobu działania i są dosyć ogólne, dlatego zwinność nazywana jest filozofią czy też podejściem, a nie metodyką.

Podsumowując, zwinność jest podejściem, które polega na ciągłej adaptacji (zarówno produktu, jak i procesu wytwórczego) do zmian, przy ścisłej współpracy z klientem. Nie do przecenienia jest aspekt ludzki Manifestu czyli zaufanie do osób tworzących produkt i zastąpienie zarządzania ludźmi metodą “kija i marchewki” przez tworzenie środowiska, które będzie motywowało pracowników, aby byli jeszcze lepsi w swojej pracy.

Chcesz wiedzieć więcej o facylitacji?

NAPISZ DO NAS