Maria Kołodziejczyk

Maria Kołodziejczyk

Facylitator, coach, konsultant

Od przeszło dwóch dekad pracuje jako konsultant, facylitator i coach dla biznesu. Jest współzałożycielką Szkoły Facylitacji Pathways oraz superwizorką zespołu facylitatorów. Jest członkiem zespołu dedykowanego do programu „Facylitacja w zwinności”. Realizowała też projekty z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy oraz prowadząc warsztaty (m.in. przywództwo, personal impact, rozwiązywanie konfliktów w zespole i inne). Prowadzi także executive coaching. W ostatnim czasie współpracowała m.in. z CISCO, Santander (dawniej BZ WBK), ING, mBank, Siemens.

Certyfikowany konsultant kwestionariusza Work Style Analyser. Ukończyła I i II stopień szkolenia w zakresie Action methods, socjometrii i socjodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive w Seattle. Jest absolwentką angielskiej uczelni Schumacher College. Ukończyła wydział Filozoficzny UJ (kierunek psychologia).