Monika Tumidaj

Scrum Master, Facylitator

Monika Tumidaj – z wykształcenia jestem programistką, przez wiele lat pracowałam jako Scrum master. Wspieram zespoły w samoorganizacji i braniu odpowiedzialności za wytwarzane produkty. Ważna jest dla mnie komunikacja oparta na empatii i szacunku. Tworzę przestrzeń, w której osoby mogą otwarcie wypowiadać się i zostać usłyszane. Jestem zorientowana na ciągłe usprawnianie pracy zespołu, jako dobrze funkcjonującego organizmu, przy jednoczesnym zauważeniu indywidualnych cech i unikatowego wkładu każdego z członków. Jako trener szkolę przyszłych facylitatorów, a jako facylitator wspieram grupy w poprawie komunikacji, współpracy, budowania i rozwijania zespołów oraz procesów i strategii.